I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

Synen på stadens invånare och deras livsmiljö har skiftat fram och tillbaka så länge det funnits städer. Dessa synsätt har lett till många olika fysiska uttryck som ligger Amiralsstaden tätt sammanfätade i stadsbilden. Östra Sorgenfri i Malmö är ett bra exempel på detta. Här möts senmodernistiska planeringsideal med organisk stadsplan. Malmös förtätning gör att innerstadens gräns förskjuts och fer och fer ytterstadsområden blir en del av innerstaden. I detta  examensarbete ställer vi oss därför frågan: Hur kan vi förbereda Östra Sorgenfri för en sammansmältning med innerstaden?

Vi började genom att ställa frågan: Vad tycker vi är bra och dåligt egentligen? Vi promenerade runt i olika städer och letade efter platser som fångade vårt intresse. De var ofta opretentiösa, vardagliga och välfungerande. Människor och objekt hade på dessa platser skapat situationer som är mer än summan av delarna. Vi kallar denna egenskap för Rumslig intensitet. Det var platser där människor trivs, där de både ville och kunde leva nära varandra och som dessutom gav en wow-känsla för välavvägda rumsliga relationer. Vi fann även att dessa platser kunde placeras i tre kategorier: ”Tröskelrum”, ”På vägen och gå av” samt ”Stort och litet”. Dessa kategorier återfanns alla i något slags gränsland där olika funktioner överlappar.

Eftersom livet i norra delen av Östra Sorgenfri är sårbart för innerstadens utbredning föreslår vi ett reservat för det senmodernistiska bostadsområdet. Ett pedagogiskt gränsland som gör övergången mellan de olika stadsbyggnadsidealen tydliga. Innanför gränslandet gäller andra regler och överenskommelser än på gatan utanför. Där kan det senmodernistiska sättet att leva bevaras och utvecklas. För att fördjupa oss i ämnet valde vi sedan att fokusera på den del av gränslandet som var mest intressant. Den markeras med ett kryss på diagrammet till höger.

DIAGRAM.jpg
philip kombination 400.jpg
philip AXO.jpg
philip markpan_redigerad
philip markpan_redigerad

press to zoom
philip loftplan_redigerad
philip loftplan_redigerad

press to zoom
philip takplan_redigerad
philip takplan_redigerad

press to zoom
philip markpan_redigerad
philip markpan_redigerad

press to zoom
1/4