Arkitektoniskt manifest

kap 11 - Vi bor hela vägen från sängen till gatan.

Den urbana människan umgås främst efter intresse och inte efter var de bor. Därför är det svårt att skapa en naturliga samhörighet i de fysiska värden. Detta är dock nödvändigt då den moderna människan kräver en trygg och levande stad.

LM plan 100markplan_redigerad_edited.jpg
flygfotto_redigerad_edited.jpg

Staden går att förstå som en uppsättning regler och gränser. Dessa gränser sammanför snarare än separerar. För när man kan läsa staden och förstår dess gränser och regler. Så kan man välja att följa dessa eller överträda dem. Med gränser så kan man förhålla sig till varandra och mötas över gränsen. Utan tydlighet så skapas  programmerade ytor, osäkerhet och otrygghet. Detta var senmodernismens stora misstag. 

Även i bostaden så har de sociala avstånden en stor betydelse. Genom att animera det sociala avståndet så kan bostadens olika funktioner ligga väldigt nära varandra utan att störa. Ett bra exempel är det lilla förrummet som ofta går att finna i bostäder uppförda fram till 1930-talet. När man går in i sovrummet passerar man genom ett litet förrum på bara på någon kvadrat. Detta lilla fysiska avstånd skapar ett stort socialt avstånd. resultatet blir att man utan problem kan lägga ett sovrum i direkt anslutning till ett socialt rum. jag vill därför påstå att rummen förhåller sig till varandra är viktigare än rummen i sig. I detta exempel så har jag anslutit två sovrum och en trappa till det lilla rummet. 

LM plan 100 gatuenhet_redigerad_redigera
do mörkgrå.jpg

mina sammarbetspartners 

© 2019 M.Froste